Твоят успех
е наш приоритет

Услуги в сферата на Обучението и Развитието

Индивидуални решения

Ние ще изготвим план и подход спрямо Вашите нужди за обучение и развитие

Система

Интерактивни, ефикасни и ангажиращи методи на обучение

Материали

Предварително разработваме необходимите материали и пособия за постигане на оптимален резултат

Резултати

Сплотяване на екипа, постигане на заложените цели, оптимизиране на работния процес

Кои сме ние?

Ние сме екип от млади и амбициозни специалисти с над 15 години комбиниран опит в работата с клиенти. В нашето портфолио присъстват множество компании от Fortune 500, сред които едни най-големите финансови и инвестиционни институции, модни, спортни и технологични гиганти. Благодарение на работата ни в тясно сътрудничество с най-добрите екипи по обгрижване на клиенти и придобитият безценен опит в международна, първокласна среда, ние сме способни да спомогнем максимално за постигането на по-добри резултати на вашите екипи и служители.
Като дългогодишни ръководители на успешни екипи, ние знаем как да предадем нашите опит и знания на вас и вашите служители.

Калин Лалев

Специалист по маркетинг, киберсигурност и аутсорсинг. Доказал се специалист в областта на обученията на кадри, чиито обучения успяват да постигнат максимална ангажираност и поставените цели.

Борислав Пашунов

Специалист обучение и развитие, лингвист и икономист. Иноватор в сферата на обучението на кадри, използващ технологии като изкуствен интелект и специално предназначени системи за въздействие.

Обучението и развитието на персонала са от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация.

Това е от изключителна важност за повишаване на квалификацията, мотиваия, спецификата на дадена професия,съответствие със стандартите, международно сътруничество, при липса на специалисти и като цяло за стратегията на компанията.

Защо да изберете нас?

За Вас можем да организираме различни обучения и събития, с които да постигнете максимално сплотяване на екипа и по-високи приходи от вашите дейности. Можем да съдействаме в сферите на:

Ефективно ръководене на екип (мениджърска програма)

Изграждане на меки умения

Комуникация с клиенти и емоционална интелигентност

Основи на киберсигурността, Защита на системите и МС Офис приложения

Услуги

Управленски, Социални и Комуникативни умения

 • Ефективно лидерство и управление
 • Комуникация с клиенти
 • Работа в екип
 • Оптимизиране на продажби
 • Финансова грамотност
 • Разпределение на времето и приоритизиране на задачите
 • Фирмена култура
 • Корпоративни отговорности
 • Качествен подбор на персонал

Компютърна грамотност

 • Web browsing
 • MS Office
 • Мрежова сигурност
 • Защита от интернет атаки
 • Защита на данни
 • GDPR

Езикови обучения

 • Английски език -основи
 • Испански език – основи
 • Бизнес Корепсонденция

За връзка с нас:

  Scroll to Top